Η εταιρεία


«SHOP365 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» 
με τον διακριτικό τίτλο «Shop365 Α.Ε», με έδρα την Αριστοτέλους 95, 13671, Αχαρναί, Αττική, 
ΑΦΜ  800462663 
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 
τηλ  210 24 19 502 

Αριθμός Εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) 123841901000.