Η εταιρεία


«SHOP365 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» 
με τον διακριτικό τίτλο «Shop365 Α.Ε», με έδρα την Ηρακλέους 13, 13671, Αχαρναί, Αττική, 
ΑΦΜ  800462663 
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 
email info@shop365.gr 

Αριθμός Εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) 123841901000.

Σημαντική Σημείωση: Η εταιρεία μας δεν έχει ουδεμία σύνδεση και σχέση με την εταιρεία 365shop Μον. ΙΚΕ με έδρα την Κατερίνη Πιερίας που βρίσκεται αυτή την στιγμή στην δημοσιότητα.