Η εταιρεία


«SHOP365 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» 
με τον διακριτικό τίτλο «Shop365 Α.Ε», με έδρα την Αριστοτέλους 95, 13671, Αχαρναί, Αττική, 
ΑΦΜ  800462663 
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 
email info@shop365.gr 

Αριθμός Εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) 123841901000.