Η εταιρεία


«SHOP365 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» 
με τον διακριτικό τίτλο «Shop365 Α.Ε», με έδρα την Αριστοτέλους 95, Αχαρναί, Αττική, 
ΑΦΜ  800462663 
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 
τηλ 210 24 19 502 - 210 24 19 600 
φαξ 210 2404290 
Αριθμός Εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) 123841901000.